Sistit İlaçları

Eki 25 2017 - 1:29pm by kadinkokusu

Sistit İlaçları

Sistit kadınlarda sıklıkla erkeklerde de nadir olarak görülen idrar yollarının enfeksiyonudur. Bu enfeksiyona sahip olan bireylerde en belirgin şikâyet idrar yaparken yanma hissi şikâyetidir. Bunun dışında sık idrar yapma, kanlı işeme, karın altında ve kasık bölgesinde ağrı hissetme gibi çeşitli semptomları da vardır. İdrar yollarında meydana gelen bu enfeksiyonlar çoğunlukla bakteriyel kökenli olduğu için tedavisi de bu nedene yönelik geliştirilen ilaçlar ile yani antibiyotikler ile yapılmaktadır. Temel olarak antibiyotiklerin atılma yolları iki tanedir. Bunlardan biri karaciğerde metabolize olarak dışkı ile atılma diğeri ise böbreklerde metabolize olarak idrar ile atılmadır. İkinci çeşitte olan antibiyotikler geçtiği idrar yollarında, böbreklerde, mesanede bulunan bakterilere etkiyerek mikroorganizma yoğunluğunu düşürerek etki eder. Bu nedenle sistit için antibiyotik kullanılmaktadır.

Sistite iyi gelen antibiyotikler içinde başlıcaları şunlardır; CİPRO, piyeloseptyl, monurol. İdrar yolu enfeksiyonu ilaçları, sistit yapan bakterilerin gram pozitif veya negatif olmasına, zayıf noktalarına, hangi yollarla etkisiz hale getirilebileceğine bakarak yani bakterinin kendi özelliklerine bakarak ve antibiyotiğin atılım yoluna bakarak karar verilir. Bu amaçla çeşitli idrar analizleri ve kültür ekimleri gerekli olabilmektedir. Tüm bu analizler ile sistit için antibiyotik ilaç ismi seçimi yapan hekim gerekli gördüğü iyileşmeyen vakalarda ileri tetkik yöntemlerine başvurmayı da tercih edebilir. Bu ileri tetkiklerde sistit nedeni olarak genellikle tümoral oluşumlar, kireçlenmeler, böbrek, idrar kesesi ve yollarında taşlar aranmaktadır veya üriner sistemdeki anatomik fonksiyon bozuklukları araştırılmaktadır. Bu oluşumların saptanması halinde ki bu aramalar genellikle antibiyotik tedavisi ile iyileşemeyen hastalarda aranır, nedeni ortadan kaldırmaya yönelik girişimler yapılma yoluna başvurulmaktadır. Örneğin idrar yollarında bir taş oluşumu saptanması halinde taşın medikal veya cerrahi yol ile uzaklaştırılması, tümoral oluşum saptanması halinde bu oluşumun extripasyonu ile rahatsızlık sağaltılmaya çalışılır.

Sistit İlaç İsimleri (CİPRO, Piyeloseptyl, Monurol)

Üriner sistemde meydana gelen enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılan ilaçlar içerisinde genellikle amoksisilin, nitrofurantoin, sefalosporinler, siprofloksasin ve levofloksasindir trimetoprim-sulfametoksazol etken maddeleri bulunmaktadır. Bu etken maddelerin tamamı üriner sistem ile atılır ve üriner sistemdeki bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılmaktadır. Bu antibiyotikler genellikle oral yolla kullanılmakta olup sağaltımı için en az beş gün düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. En sık kullanılanı cipro olarak bilinen ilaçtır ve tedavide etkilidir. Sistit tanısını aile hekimleri, dahiliye uzmanları, kadın hastalıkları uzmanları, üroloji uzmanları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları rahatlıkla koyabilmekte ve uygun tedaviyi sağlayabilmektedir. Bu hastalığa sahip olan insanlar birçok zaman utanarak hekim desteğine başvurmayı reddetmekte, hastalığın ilerlemesi için gereken zamanı bekleyerek geçirmekte ve kendine kalıcı hasarlar vermektedirler. Bunun yanında denenen koca karı ilaçları ile başvurulan alternatif tıp yöntemleri de hastalara ciddi zararlar vererek hastalarda çeşitli hasarlara neden olmaktadır. Sistit ilacı sadece sağlık bakanlığı tarafından denetlenmekte olan eczanelerde satılmaktadır.

Yorumlarınızı Bekliyoruz